Vaše faktúry zasielajte elektronicky na email faktury@erfolg.sk

2 x PDF = 1 faktúra + 1 sprievodný dokument v dobrej kvalite

Katarína Világi Tkáčová

Human Resources

ENG, CZ, PL
+421 56 3210 268, +421 918 622 705
katarina.tkacova@erfolg.sk

Radana Kasaková

Head of Invoicing

ENG, CZ, PL
+421 56 3210 217, +421 918 622 705
radana.kasakova@erfolg.sk

Veronika Dudiaková

Remittance

ENG, CZ, PL
+421 56 3210 235, +421 918 622 705
veronika.dudiakova@erfolg.sk

Silvia Lišková, Bc.

Invoicing

ENG, CZ, PL
+421 56 3210 254, +421 918 622 705
silvia.liskova@erfolg.sk

Jana Rošková

Invoicing

ENG, CZ, PL
+421 56 3210 277, +421 918 622 705
jana.roskova@erfolg.sk

Jana Širochmanová, Ing.

Invoicing

ENG, CZ, PL
+421 56 3210 216, +421 918 622 705
jana.sirochmanova@erfolg.sk

Ivan Apiari

Invoicing

ENG, CZ, PL
+421 56 3210 272, +421 918 622 705
ivan.apiari@erfolg.sk

Daniela Drábiková, Ing.

Administration

ENG, CZ, PL
+421 56 3210 245, +421 918 622 705
daniela.drabikova@erfolg.sk

Vladislav Gaľa

Administration

ENG, CZ, PL
+421 56 3210 456, +421 918 622 705
vladislav.gala@erfolg.sk