Medzinárodná a vnútroštátna preprava

Zabezpečíme Vám medzinárodnú alebo vnútroštátnu prepravu podľa Vašich požiadaviek formou kompletnej prepravy alebo dokládky

  • preprava tovaru od 0,01 kg až do 300 t
  • preprava tovaru pod kontrolovanou teplotou pomocou chladiarenských a izotermických vozidiel
  • preprava nebezpečného tovaru – ADR
  • nadrozmerná preprava
  • preprava tovaru formou čiastkových nákladov