Vaše faktúry zasielajte elektronicky na email faktury@erfolg.sk

2 x PDF = 1 faktúra + 1 sprievodný dokument v dobrej kvalite

Michaela Matejová

Invoicing/Human Resources

ENG, CZ, PL
+421 56 3210 228, +421 905 768 708
michaela.matejova@erfolg.sk

Katarína Világi Tkáčová

Human Resources

ENG, CZ, PL
+421 56 3210 268, +421 918 622 705
katarina.tkacova@erfolg.sk

Radana Kasaková

Head of Invoicing

ENG, CZ, PL
+421 56 3210 217, +421 905 107 970
radana.kasakova@erfolg.sk

Ivan Apiari

Invoicing

ENG, CZ, PL
+421 56 3210 272
ivan.apiari@erfolg.sk

Silvia Lišková, Bc.

Invoicing

ENG, CZ, PL
+421 56 3210 254
silvia.liskova@erfolg.sk

Jana Rošková

Invoicing

ENG, CZ, PL
+421 56 3210 277
jana.roskova@erfolg.sk

Jana Širochmanová, Ing.

Invoicing

ENG, CZ, PL
+421 56 3210 216
jana.sirochmanova@erfolg.sk

Daniela Drábiková, Ing.

Invoicing

ENG, CZ, PL
+421 56 3210 245
daniela.drabikova@erfolg.sk

Vladislav Gaľa

Administration

ENG, CZ, PL
+421 56 3210 456
vladislav.gala@erfolg.sk